Reiki - vše o Reiki, zasvěcení, kurzy

Vítejte ve světě energií

Chvíli jsem přemýšlela, jak vypracovat tuto stránku o Reiki. A to tak, aby to bylo pochopitelné a každý z vás si mohl udělat alespoň jakous takous představu, co že to to Reiki je-:)) Pokud si zasefrujete po internetu, tak naleznete docela slušné množství informací na toto téma.

Většinou jsou to pouze jen zkopírované informace. A tomu jsem se chtěla vyhnout. Na jedné straně ANO, proč nepoužít informace od někoho jiného, které jsou pravdivé a výstižné. Ale podle mého názoru by měl každý správný Reiki Mistr učitel podat zájemcům svůj pohled a své vysvětlení o Reiki. 

Tímto žádám všechny další případné Mistry, aby nekopírovali má vlastní slova. Pokud jste totiž Mistry, jste učiteli a je na vás podat ostatním svůj vlastní pohled a ne jen „papouškovat“. Děkuji-:))

Toto je tedy mé vysvětlení pojmu Reiki, tak jak ho vidím, cítím, žiju.

Reiki je systém učení. Je to životní cesta, filozofie. Není to ani náboženství ani žádné sektářství. Reiki je volné, založené na víře každého z nás. Nezáleží, zda se přiřazujete či naopak nepřiřazujete k nějakému směru (náboženství, politika,…). Reiki je pro všechny. Je to dar pro lidstvo a ne pro jednotlivce, jak si spousta z vás myslí. Každý se může na tuto cestu vydat.

Reiki je svobodné a záleží na každém z nás, jak ho uchopíme a jakou cestou se vydáme. Při práci s Reiki (na rozdíl od jakýchkoliv dalších systémů – církev,….) existují jen tři pravidla: požádat, dělat vše s tím nejlepším úmyslem, poděkovat . Vidíte, nic zvláštního. Tři věci, které by nakonec měly být součástí běžného života ve společnosti. Nejsou tu žádní strašáci (peklo, satan,…), žádná desatera nebo jiná –tera. Jen prostá žádost, dobrý úmysl a děkuji na konci.

Reiki je učení o energiích, o věcech kolem nás. O tom, jak si my sami můžeme pomáhat – a také druhým. Ale Reiki je zejména přeměna myšlení z negativního na pozitivní. Je to změna starého destruktivního myšlení, zajetých vzorců myšlení převzatých vědomě či nevědomě od předešlých generací. Tyto negativní zastaralé vzorce myšlení nám velmi ubližují, více ty vědomé, jelikož si je uvědomujeme, ale nedokážeme z nich vystoupit.

Příklad:

Dítě vyrůstá v rodině přílišných fyzických trestů. Když dozraje, řekne si, že až bude mít svoje děti a bude rodič, tak své děti bít nebude. A co se stane? Vyroste, má děti a potom zjistí, že si zkrátka nemůže pomoci a své děti také přemrštěně fyzicky trestá. Pro tohoto jedince to znamená dvojitou negaci, jelikož si to uvědomuje a dělat to nechce. Vždyť přece ví, jaké to bylo. A navíc, si řekl, že to svým dětem dělat nebude.  Ale bohužel z toho nedokáže sám vystoupit. To samé je třeba s alkoholismem, psychickým týráním,……

Takže už víme, že Reiki je energetické učení. Zbavuje nás zátěží. Které si s sebou neseme nejen od dětství ale i karmicky z minulých životů (za určitých podmínek, jelikož karma změnit nelze). Napomáhá nám ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu a také lidem kolem nás, naší rodině, dětem. Mimochodem, děti jsou na energie velmi vnímavé.  

Reiki není žádná věda, je to cesta k přirozenu, do hlubin naší duše. Neexistují striktní pravidla a jak pracovat s Reiki. Jsou jen návody a ozkoušené typy a každý si může vypracovat svůj vlastní postup. Samozřejmě, že pokud si vyberete cestu duchovního průvodce, je třeba mít řadu dalších znalostí, je to cesta nikdy nekončícího vzdělávání a poznávání. Svým žákům vždy říkám: „Pracujte, ptejte se. Pokud budete pracovat, budou vám přicházet odpovědi a sami si naleznete další způsoby využití. Je to jen na každém z nás."

Reiki zintenzivňuje naše mimosmyslové vnímání, napojení na Vesmír. Vrací nás k naší podstatě bytí. Proč si děláme život složitější než ve zkutečnosti je? Nikdo ovšem netvrdí, že poté, co se na cestu s Reiki vydáte, vás nepotká žádná nepříjemnost. Už jsem se setkala i s názory podložené strachem, že se z lidí stanou "zombie s prázdným pohledem a věčným úsměvem na tváři". NE. Budete mít běžné radosti a strasti, akorát se s nimi budete umět lépe vypořádat a život vás bude více těšit. Budete brát věci takové, jaké jsou a naopak se ve vás nastartuje váš osobní motor, budete energičtější. 

Všude se dočtete o pěti základních principech Reiki. Když je všechny shrnu, tak znamenají lásku a pozitivní myšlení.

Pět základních principů Reiki

  1. Právě dnes se nerozčiluj
  2. Právě dnes si nedělej starosti
  3. Právě dnes dělej svou práci poctivě
  4. Právě dnes buď milý ke všem
  5. Právě dnes buď vděčný za vše, čeho se Ti dostalo

Ten, kdo má zájem o Reiki, podstoupí takzvanou aktivaci / zasvěcení / iniciaci. V našich poměrech slovo "zasvěcení" vzbuzuje u spousty lidí negativní pocit. Spousta z nás si totiž toto slovo spojuje s náboženstvím (což tedy rozhodně není, jak jsem již vysvětlila nahoře). Je to přežitek minulé doby, kdy navíc u nás byla církev velmi potlačována. Tímto ovšem neprosazuji církev, já sama se k žádnému náboženství nepřiřazuji, jelikož dává sice určitou víru, ale také spoustu omezení a zastrašování. Tímto zasvěcením se zaktivuje energetický kanál každého jedince. Energie poté proudí silněji a rychleji, tělo dotyčného se začíná čistit. Čistí se jak tělo fyzické, tak i všechna těla duševní (éterické, astrální, emocionální).  

Zasvěcení je možné jak osobně tak na dálku. U začínajících bych doporučovala začít osobním setkáním (tedy absolvovat Reiki 1 osobně). I když na dálku v pohodlí domova bývá prožitek ze zasvěcení silnější, protože odpadá mnoho nervozity a rušivých vjemů. Přece jen na začátku je spousta dalších informací a dotazů, na které se můžete přímo na místě zeptat a také se podělit o zážitek s ostatními (většinou zasvěcuji malou skupinku max. 5 osob ale i individuálně).

Stupně Reiki zasvěcení

Zasvěcení = aktivace = iniciace. Jde o vyžádanou aktivaci toho, co máte v sobě ukryto již od narození. Je jen třeba se tento dar naučit používat. Jedná se aktivaci vašeho energetického kanálu. Reiki se člení na několik stupňů. 

Do prvního stupně může být zasvěcen opravdu každý (i malé děti). U dalších stupňů pak záleží na duchovní připravenosti každého jedince. U někoho může zasvěcení do dalšího stupně následovat již po několika týdnech či měsících, jiný k tomu může „dozrávat“  až několik let. Je to opravdu individuální a záleží na pocitech každého z nás.

Zasvěcení na dálku: Ano či Ne?

Často kladená otázka, zejména u začátečníků. Pokusím se Vám tedy nyní přiblížit toto téma. V případě jakýchkoliv dalších dotazů ráda zodpovím individuálně, nejlépe telefonicky. 

Zasvěcení na dálku je stejně účinné jako osobní. Pamatujte, že se jedná o přenos energií. Je k tomu samozřejmě třeba určitá znalost a připravenost Mistra či osoby, která toto provádí. Já osobně mám se zasvěcením na dálku pouze pozitivní zkušenosti. Zasvěcení na dálku může být někdy dokonce silnější nežli osobní. Jelikož dotyčný je ve svém vlastním prostředí, lépe se uvolní.

I když vlastně, co se míry zasvěcení týká, tak vysílané energie jsou vždy stejně silné, k danému typu energetického systému. Ale jedná se tu o Váš osobní vlastní prožitek ze zasvěcení. A ten pro někoho bývá silnější než ve skupině či při osobním setkání. Takže to, jestli jste zasvěceni do určitých energií na dálku či osobně, nehraje roli v síle či míře zasvěcení. Ale jak jsem již zmínila, jde tu o prožitek ze zasvěcení.

Někdo se prostě nedokáže uvolnit a doma mu to jde lépe. Určitě se nebojte a nepochybujte. Tuto schopnost máme všichni. Něco cítit budete vždy! Dokonce se mi stalo, že jsem začala o cca 3-4 minutky dříve s napojením a dotyčná osoba mi sama od sebe druhý den říkala, že cítila, že jsem začala dřív. A to neměla žádné předešlé zkušenosti-:)) 

Jak zasvěcení na dálku probíhá?

1) Se zájemcem si ještě raději promluvím telefonicky. Probereme důvody a předám patřičné informace. Zodpovím dotazy. Dle potřeby vytestuji kyvadlem vhodnost jedince. A to ne proto, že by to někdo nemohl mít. Ale zda by to pro dotyčného nebylo příliš. Testuji zejména stupeň (u Shambally). 

2) Domluvíme oboustranně vyhovující termín.  Zašlete mi Vaše celé jméno, datum narození, fotografii (emailem).

- Zhruba 5 minut před domluveným termínem doporučuji přípravu. V tuto dobu se dotyčný/á připraví na tiché, klidné místo, o samotě.

- Můžete si zapálit svíčku (ovšem ve večerních hodinách, pokud jste v posteli, nedoporučuji. Mohli byste usnout). Můžete si také pustit nějakou relaxační hudbu.

- Zaujmete pohodlnou pozici (vleže, v sedě). Tak, abyste v ní bez rozmýšlení vydrželi třeba i 45minut. Určitě nedoporučuji mít u sebe domácí mazlíčky - jsou na energie velmi citlivé a mohli by tak narušit Váš prožitek (na míru zasvěcení to ovšem vli nemá - to proběhne tak jako tak).

- Zavřete si oči, soustředíte se na svůj dech. Pokusíte se zkrátka uvolnit. Po chvíli se Vám to určitě podaří. A budete vnímat jen Vaše vize.

3) V domluvený čas začnu se zasvěcením. Nejprve se na dotyčného napojím a poté proběhne samotné zasvěcení do zvolených energií a stupňů.

Při své práci žádám vždy o energetickou podporu a ochranu pro všechny zúčastněné.

4) Po zasvěcení zůstávám ještě nějakou dobu v napojení. Vy si prostě budete užívat stav, kterým budete procházet. Můžete také usnout, nic se neděje! Je to pod tíhou energií. Pokud neusnete, vrátíte se zpět k normálu, jakmile to budete tak cítit.

Při samotném zasvěcení můžete vnímat brnění, mravenčení, mít různé obrazce před očima, různá další vidění před Vaší třetí okem. Můžete cítit náhlé teplo, či mravenčení v určitých částech těla. Mohou Vám začít téct slzy, náhle se rozkašlat.....Reakcí je opravdu mnoho. V každém případě, pokud se Vám bude chtít, budu ráda, když se zpětně se svými zážitky ze zasvěcení podělíte-:))

PO POŽÁDÁNÍ PROBĚHNE ZASVĚCENÍ VŽDY. AŤ UŽ JSTE SE NA TO PŘIPRAVILI NEBO NE. Jde jen o to, že když si spolu domluvíme termín, tak si to dotyčný ještě i prožije.

5) Po zasvěcení, většinou ten samý den, zasílám informační email o průběhu zasvěcení, skripta a certifikát v příloze. Skripta si pročtete, v případě dotazů mě kontaktujete a probereme odpovědi.

Po zasvěcení tedy zůstáváme v kontaktu a máte mou podporu ohledně tipů a dotazů vztahujících se k dané tématice. 

Všechny dotazy Vám ráda zodpovím také předem, nejlépe telefonickyblush

První stupeň - základní kurz - Reiki I Praktikant:

Pro mě osobně tento stupěň znamenal nikdy nekončící jízdenku do světa energií. Při zasvěcení se nám otevře možnost předávat energii Reiki pomocí přikládání rukou na tělo příjemce. Naučíte se základy léčení, něco z čínské medicíny, systém čaker. Dojde k otevření čtyř horních čaker (4, 5, 6, 7). Po zasvěcení vesmírná energie prochází neustále Vaším tělem, působí na fyzično ale i na psychiku. Tato energie má očistné a léčebné účinky a je jí takové množství, že můžete léčit i druhé. Poté budete procházet zhruba 21-ti denním očistným procesem

Cena: osobně - 1 700 Kč individuálně / 1 200 Kč skupinové, na dálku - 950 Kč (zaslání skript emailem zdarma, vytištěné poštou příplatek 200 Kč)

V současné době probíhají všechna osobní zasvěcení na bázi osobního setkání - individuálně. Nemusíte čekat na vypsaný kurz - jednoduše zavoláte a domluvíme si společný termín-:)

Výhodou je to, že při individuálním setkání dostanete také cenné informace ohledně Vás samých. Což se ve skupině nestane-:) Po celý ten čas se věnuji pouze Vám.

Podrobná skripta (manuál cca 122 stran), certifikát, následná podpora

Druhý stupeň - Reiki II Terapeut

Přináší možnost předávat energii i na dálku (bez fyzického kontaktu na jakoukoliv vzdálenost).  Umožňuje posílat energii kamkoli na Zemi, také do budoucnosti, přítomnosti i minulosti (např. na odstranění určitých bloků, které nám znepříjemňují náš současný život). Dostanete tři symboly, které zesilují účinky Reiki. Naučíte se pracovat s budoucností a pomáhat při určitých vypjatých situacích (např. můžete si poslat energii na druhý den, pokud Vás čeká třeba návštěva zubaře, zkouška, důležitá schůzka atd.) 

Naučíte se jak chránit sebe, své blízké (např. před zloději, ochrana věcí, ochrany domů), i čištit prostor od negativních energií.

Toto zasvěcení je silné, dochází k otevření páteřního kanálu, čaker na rukou, chodidlech a  koruna. Zesílí se průtok energie tělem, ruce silněji vyzařují léčivou energii a nohy přijímají mnohem více zemské energie. Opět budete procházet 21-ti denním očistným procesem.

Cena: osobně - 2 300 Kč individuálně / 2 000 Kč skupinové , na dálku - 1 600 Kč (zaslání skript emailem zdarma, tištěná poštou příplatek 200 Kč)

V současné době probíhají všechna osobní zasvěcení na bázi osobního setkání - individuálně. Nemusíte čekat na vypsaný kurz - jednoduše zavoláte a domluvíme si společný termín-:)

Výhodou je to, že při individuálním setkání dostanete také cenné informace ohledně Vás samých. Což se ve skupině nestane-:) Po celý ten čas se věnuji pouze Vám.

Podrobná skripta, certifikát, následná podpora

Druhý stupeň Reiki II - rozšířený

Prohloubení 2. stupně. Vhodný pro ty, kdo neuvažují o absolvování třetího stupně, ale mají ještě stále chuť se něco nového naučit. V tomto rozšířeném stupni Vám budou předány další léčitelské symboly, které opět navýší Vaše energetické účinky. Naučíte se pracovat se srdcem, odstraňovat bloky na páteři, zbavovat se virů. Ještě více se zesílí průtok energie Vaším tělem.

Cena: osobně individuálně - 1500 Kč / skupinové 1 200 Kč, na dálku - 1000 Kč (zaslání skript emailem zdarma, tištěné poštou 200 Kč)

V současné době probíhají všechna osobní zasvěcení na bázi osobního setkání - individuálně. Nemusíte čekat na vypsaný kurz - jednoduše zavoláte a domluvíme si společný termín-:)

Výhodou je to, že se při individuálním osobním setkání dozvíte i některé důležité informace přímo o Vás-:)

Podrobná skripta, certifikát, následná podpora

Třetí stupeň - Reiki III Mistr Léčitel 

Zasvěcení do mistrovské energie, mnohonásobně se zrychlí průtok energií. Léčení sebe i druhých dalšími technikami, dechová cvičení, která vyvolávají v těle velké zásoby energie. Dostanete další znaky.Dochází k celkovému posunu ve vývoji jedince a to směrem k jednotě s vesmírem. 

 

Cena: osobně individuálně - 4 000 Kč, na dálku - 3 000 Kč (zaslání skript + certifikátu emailem zdarma)

Podrobná skripta, certifikát

Třetí stupeň - Reiki III Mistr Učitel 

TOTO ZASVĚCENÍ POSKYTUJI TĚM, KTEŘÍ JSOU OPRAVDU PŘIPRAVENI. Další - nejvyšší - vývojový stupeň je Reiki Mistr Učitel. Tento stupeň je určen těm, kteří chtějí Reiki předávat dál (zasvěcovat ostatní - POCTIVĚ). Než dosáhnete tohoto stupně, uplyne často i delší časový úsek. Tato úroveň je určena těm jedincům, kteří přijmou Reiki jako svou životní filozofii a jsou ochotni na sobě neustále pracovat. Je třeba se naučit ještě lépe pracovat s tělem, vyvolat energii potřebnou k zasvěcení dalších. Tímto zasvěcením se stáváte věčným učencem ale i učitelem.

Cena: osobně - 8 000 Kč individuálně, na dálku - 6 000 Kč (skripta + certifikát emailem zdarma)

V současné době probíhají všechna osobní zasvěcení na bázi osobního setkání - individuálně.

Podrobná skripta, certifikát, následná podpora

Platební údaje:

Číslo účtu: 78 - 90 29 66 02 57 / 0100, KS 308   text: jméno, příjmení

Potřebujete s něčím pomoct nebo poradit?

Pište na: marketa.sirkova@mekouzelneja.cz

Nebo volejte na: 734 442 601