Kundalini Reiki

akademie poznani

Všem svým žákům poskytuji časově neomezenou podporu po zasvěcení. Můžete se ptát a svěřit se se svými zážitky. Moc ráda s vámi zůstávám ve spojení-:) I vy jste mými učiteli. Je pro vás také připravena podpůrná uzavřená FB skupinka. 

Něco na úvod o této energii:

Kundalini energie je součástí každého z nás (mužů i žen). Hadí síla stočená do klubíčka ve spodní části našeho těla (muži 1. čakra, ženy 2. čakra). Je třeba tuto HADÍ SÍLU probudit / aktivovat. Stejně důležité ale následně je s touto silou pracovat. Po probuzení stoupá tento "had" vzhůru naším tělem až ke korunní čakře.  

UMĚNÍ PRACOVAT A PROBUDIT TUTO ENERGII JE ZEJMÉNA DŮLEŽITÉ PRO ŽENY. PROTOŽE TEPRVE SKRZE NĚ JI MOHOU ZAČÍT CHÁPAT TAKÉ MUŽI.

Je třeba, aby současné ženy pochopily svou roli a začaly svou hadí sílu znovu využívat ke všeobecnému pokroku lidstva. Muži mohou naplno pochopit a začít využívat tuto úžasnou energii pouze prostřednictvím ženy, učitelky. Je to tak dáno od dávnověku - ženy mají silnější napojení na duchovno, aktivnější pravou hemisféru. A tedy jejich důležitým úkolem tady na Zemi, v tomto životě, je být duchovním učitelem jakéhokoliv muže, kterého si zvolí. Ať už se jedná o partnera, otce, syna,....

 

Povědomí o této energii bohužel během několika posledních století slábla. Nicméně, poslední dobou si čím dál více žen začíná uvědomovat svou důležitost. To je sice cesta vpřed, ale samo o sobě to nestačí. Je třeba nejen pochopení, ale převedení tohoto procesu do opravdového života.

Doporučení

Mimo aktivace / zasvěcení + k tomu patřící skripta, doporučuji také tuto literaturu (v současné době právě na trhu):

KURANDERA - Hernán Huarache Mamani

HADÍ ŽENA - Hernán Huarache Mamani

Oba dva tituly, po sobě volně jdoucí - avšak nezávislé na sobě - jsou příběhem dvou žen, které se rozhodly vydat ne cestu objevení své Kundalini pomocí současných léčitelů domorodců - kuranderů. Obě knihy obsahují nejen příběh, poučení, návody, ale také pomohou každé ženě pochopit svou roli - tady a teď. 

UVIDÍTE, ŽE SE NEODTRHNETE A JEŠTĚ SE TOHO SPOUSTU NAUČÍTE!

Zasvěcení do Kundalini Reiki 

Samotné zasvěcení probíhá ve třech po sobě jdoucích stupních. Třetí stupeň je ještě rozdělen pro Mistry Učitele - předávání dál - a pro praktikující. Osobně doporučuji absolvovat celou sérii 1 - 3st. v kuse, pravidelných intervalech po sobě jdoucích (rozmezí cca 2 - 10 dnů v závislosti na osobní připravenosti dotyčného). Každý si ovšem může zvolit svůj vlastní postup.

Kundalini je odlišná od klasické Reiki, žádné znaky tam nenajdete-:) Osobně doporučuji absolvovat tento proces až tehdy, pokud již dotyčný má určité zkušenosti s energiemi (předešlá zasvěcení a také používání energií). Konečnou připravenost ovšem na vyžádání dle potřeby určím přes kyvadlo. 

Aktivace Kundalini vás ještě více nenápadně přiblíží k dobru a lásce. Pokud jste všímaví, zjistíte po nepříliš dlouhé době, že se vám mění priority, že jste z hlediska esoterického trochu dospělejší. Přes nenápadný „kabátek“ se jedná o velmi krásnou energii, myslím, že o jednu z nejkrásnějších. Pokud se však necháte zasvětit a energii používat nebudete, nebo jen sporadicky, její krása se vám naplno neotevře. 

Pro Mistry Reiki Učitele jsou k dispozici ještě takzvané Boostery - boost = navýšení energie.

Booster I - stupeň 4+5+6, slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Booster II - stupeň 7+8+9, slouží k rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Uzavřením Kundalini Reiki Booster II. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Booster III - stupeň 10+11+12, dosáhnete úplné úrovně Kundalini Reiki, tedy té nejvyšší úrovně - energetická úroveň osminásobná. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí. Mohou se začít projevovat schopnosti, svědčící o duchovním růstu, zjemní se vaše
vnímání, schopnost vcítění a občas zjistíte, že jste jemně vedeni cestou duch, růstu.

Mezi jednotlivými Boostery doporučuju mezeru 7 - 10 dní. Jesltiže jste Mistrem Reiki, doporučuji absolvovat Kundalini Reiki v doporučených intervalech celou naráz jako sérii (všech 12 stupňů i s Boostery). Nejen že tím využijete celý potenciál tohoto úžasného energetického systému a několikanásobně tak navýšíte své schopnosti, ale zároveň tak zísláváte finanční výhodu - sleva na celý komplet i s Boostery.

Kundalini Reiki 1. stupeň

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jste připravováni na probuzení Kundalini. Je otevřena a také posílena čakra temenní, srdeční a ruce. Učíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui Reiki.

CENA: 1 900 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET praktikující stupně 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 4 500 Kč (Sleva 1 200 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel CELÝ komplet 5 900 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

Kundalini Reiki 2. stupeň

Zasvěcení zesiluje energetické kanály dotyčného. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň Kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) a tím budete připraveni na úplné probuzení energie Kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry. Speciální meditace Kundalini-reiki vám pomůže dokončit očistný proces a dosáhnout největšího účinku při čištění. Zároveň s tím budete přijímat přesně tolik energie, kolik potřebujete. 

CENA: 1 900 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET praktikující stupeň 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 4 500 Kč (Sleva 1 200 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel CELÝ komplet 5 900 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

Kundalini Reiki 3. stupeň

Tento stupeň je rozdělen na PRAKTIUJÍCÍ a MISTRY UČITELE. U obou - teprve po tomto zasvěcení ve vás začne energie proudit opravdu plnou silou (z tohoto důvodu doporučuji celou linii 1 - 3, jinak je aktivace neúplná, tak nějak nedokončená). Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení.

Během zasvěcení do 3. stupně jste napojeni na tyto energie:

  • Energetické vyrovnání
  • Diamant reiki
  • Krystal reiki
  • DNA-reiki
  • Reiki na poporodní trauma
  • Reiki prostorové
  • Reiki pro minulé životy

Pokud jste Mistr Učitel systému Reiki Usui, naučíte se, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

CENA: 1.900 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET praktikující stupeň 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 4.500 Kč (Sleva 1.200 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel CELÝ komplet 5.900 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

---------------

BOOSTERY pro Mistry Učitele:

CENA jednotlivě: 1.500 Kč za každý Booster

Zvýhodněná CENA Booster komplet I, II, III: 3 500 Kč (ušetříte 1.000 Kč)

Mistr + všechny Boostery komplet zvýhodněná cena: 8.400 Kč (sleva 2.000 Kč)

OBJEDNÁVKA

Potřebujete s něčím poradit?

Pište na: marketa.sirkova@mekouzelneja.cz

Nebo volejte na: 734 442 601