Kundalini Reiki

UŽ JSTE SLYŠELI POJEM HADÍ SÍLA?

JE TO JEN JINÉ POJMENOVÁNÍ PRO SPECIFICKÝ DRUH ENERGIE - KUNDALINI

Něco na úvod o této energii:

Kundalini energie je součástí každého z nás (mužů i žen). Hadí síla stočená do klubíčka ve spodní části našeho těla (muži 1. čakra, ženy 2. čakra). Je třeba tuto HADÍ SÍLU probudit / aktivovat. Stejně důležité ale následně je s touto silou pracovat. Po probuzení stoupá tento "had" vzhůru naším tělem až ke korunní čakře.  

 

UMĚNÍ PRACOVAT A PROBUDIT TUTO ENERGII JE ZEJMÉNA DŮLEŽITÉ PRO ŽENY. PROTOŽE TEPRVE SKRZE NĚ JI MOHOU ZAČÍT CHÁPAT TAKÉ MUŽI.

 

Je třeba, aby současné ženy pochopily svou roli a začaly svou hadí sílu znovu využívat ke všeobecnému pokroku lidstva. Muži mohou naplno pochopit a začít využívat tuto úžasnou energii pouze prostřednictvím ženy, učitelky. Je to tak dáno od dávnověku - ženy mají silnější napojení na duchovno, aktivnější pravou hemisféru. A tedy jejich důležitým úkolem tady na Zemi, v tomto životě, je být duchovním učitelem jakéhokoliv muže, kterého si zvolí. Ať už se jedná o partnera, otce, syna,....

 

Povědomí o této energii bohužel během několika posledních století slábla. Nicméně, poslední dobou si čím dál více žen začíná uvědomovat svou důležitost. To je sice cesta vpřed, ale samo o sobě to nestačí. Je třeba nejen pochopení, ale převedení tohoto procesu do opravdového života.

Doporučení

Mimo aktivace / zasvěcení + k tomu patřící skripta, doporučuji také tuto literaturu (v současné době právě na trhu):

KURANDERA - Hernán Huarache Mamani

HADÍ ŽENA - Hernán Huarache Mamani

Oba dva tituly, po sobě volně jdoucí - avšak nezávislé na sobě - jsou příběhem dvou žen, které se rozhodly vydat ne cestu objevení své Kundalini pomocí současných léčitelů domorodců - kuranderů. Obě knihy obsahují nejen příběh, poučení, návody, ale také pomohou každé ženě pochopit svou roli - tady a teď. 

UVIDÍTE, ŽE SE NEODTRHNETE A JEŠTĚ SE TOHO SPOUSTU NAUČÍTE!

Zasvěcení do Kundalini Reiki 

Samotné zasvěcení probíhá ve třech po sobě jdoucích stupních. Třetí stupeň je ještě rozdělen pro Mistry Učitele - předávání dál - a pro praktikující. Osobně doporučuji absolvovat celou sérii 1 - 3st. v kuse, pravidelných intervalech po sobě jdoucích (rozmezí cca 4 - 10 dnů v závislosti na osobní připravenosti dotyčného). Každý si ovšem může zvolit svůj vlastní postup.

Kundalini je odlišná od klasické Reiki, žádné znaky tam nenajdete-:) Osobně doporučuji absolvovat tento proces až tehdy, pokud již dotyčný má určité zkušenosti s energiemi (předešlá zasvěcení a také používání energií). Konečnou připravenost ovšem na vyžádání dle potřeby určím přes kyvadlo. 

Aktivace Kundalini vás ještě více nenápadně přiblíží k dobru a lásce. Pokud jste všímaví, zjistíte po nepříliš dlouhé době, že se vám mění priority, že jste z hlediska esoterického trochu dospělejší. Přes nenápadný „kabátek“ se jedná o velmi krásnou energii, myslím, že o jednu z nejkrásnějších. Pokud se však necháte zasvětit a energii používat nebudete, nebo jen sporadicky, její krása se vám naplno neotevře. 

Kundalini Reiki 1. stupeň

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jste připravováni na probuzení Kundalini. Je otevřena a také posílena čakra temenní, srdeční a ruce. Učíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui Reiki.

CENA: 850 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 2000 Kč (Sleva 550 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel 2 500 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

Kundalini Reiki 2. stupeň

Zasvěcení zesiluje energetické kanály dotyčného. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň Kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) a tím budete připraveni na úplné probuzení energie Kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry. Speciální meditace Kundalini-reiki vám pomůže dokončit očistný proces a dosáhnout největšího účinku při čištění. Zároveň s tím budete přijímat přesně tolik energie, kolik potřebujete. 

CENA: 850 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 2000 Kč (Sleva 550 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel 2 500 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

Kundalini Reiki 3. stupeň

Tento stupeň je rozdělen na PRAKTIUJÍCÍ a MISTRY UČITELE. U obou - teprve po tomto zasvěcení ve vás začne energie proudit opravdu plnou silou (z tohoto důvodu doporučuji celou linii 1 - 3, jinak je aktivace neúplná, tak nějak nedokončená). Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení.

Během zasvěcení do 3. stupně jste napojeni na tyto energie:

enlightenedEnergetické vyrovnání

enlightenedDiamant reiki

enlightenedKrystal reiki

enlightenedDNA-reiki

enlightenedReiki na poporodní trauma

enlightenedReiki prostorové

enlightenedReiki pro minulé životy

Pokud jste Mistr Učitel systému Reiki Usui, naučíte se, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

 

CENA: 850 Kč jednotlivě / na dálku, skripta + certifikát zaslané emailem, následná podpora

CENA ZA CELÝ KOMPLET 1 - 3 PRAKTIKUJÍCÍ: 2000 Kč (Sleva 550 Kč)

Zasvěcení na dálku - Jak probíhá

(Mistr Učitel 2 500 Kč - možnost předávat Kundalini zasvěcení dál)

Platební údaje:

Číslo účtu: 78 - 90 29 66 02 57 / 0100, KS 308   text: jméno, příjmení

Potřebujete s něčím pomoct nebo poradit?

Pište na: marketa.sirkova@mekouzelneja.cz

Nebo volejte na: 734 442 601