A jak si díky Reiki zlepšit nejen zdraví ale i další oblasti tvého života?

Jako je větší RADost, pocit naplnění, harmonie, klidu a zároveň zvědomění své vlastní síly a svých Darů?

A vlastně se i tak trochu naučit čarovat?

V poslední době si čím dál více lidstvo začíná uvědomovat fakt, že jsme energetické Bytosti. A že i vše kolem nás je energie. Všichni a všechno vibruje na své vlastní energetické frekvenci. A na jaké energii vibruješ, co vysíláš, to si také ve svém životě tvoříš. A já dodávám, že s energií pracují VŠICHNI. A to i ti, kteří tvrdí, že ne. Určitě si teď vzpomeneš na moment, kdy jsi na někoho myslela a on ti jako „náhodou“ buď do pár minut zavolal nebo jsi ho dokonce potkala.

Reiki je cesta ke spirituálnímu probuzení. Napojení na Zdroj a zároveň uzemnění.

Rei = vesmírný, životodárný. Ki = energie.

Název zní možná mysticky, ale to jen proto, že toto učení bylo znovuoživeno v Japonsku. Pokud by to bylo v např. u nás, mohlo by se to jednoduše jmenovat Energetické učení.

Jde jen o to naučit se tuto energii kolem nás a uvnitř nás vnímat, cítit a také vidět. A díky tomu se ji naučit tvarovat, usměrňovat její tok a VĚDOMĚ ho posílat tam, kde je právě teď nejvíc třeba. Je to stejné jako s dýcháním. Dýchat umíme všichni, jinak bychom nežili. Ale jen málokdo se naučí dýchat VĚDOMĚ. To znamená využít CELÝ potenciál dechu.

Do jisté míry je nám tato schopnost dána VŠEM na Zemi i ve Vesmíru. Všichni ji používáme. Každý den, každou minutu i sekundu. Ale otázka je: Používáš tuto schopnost v jejím plném potenciálu a ve prospěch tvého růstu? To je k posilování svých Darů, sebenaplnění a skrze tebe i k růstu dalších?

Jakkoliv zní pojem Reiki pro spoustu lidí stále tak trochu tajuplně, ezotericky, tak je to opět jen název, který pojmenovává učení o energiích. Stejně jako třeba matematika je učení o číslech a jejich kombinacích. Nebo třeba dějepis je opět jen název vystihující učení o dějinách. Jenže rozdíl je ten, že energie je naše podstata. Díky energii jsme tu. Nemusíš se stát přímo badatelem, aby ti energie „začaly“ fungovat. Jde jen o to, se tomu otevřít.

Ve své podstatě, ikdyž jsme každý jiný, tak toužíme po tom samém. A sice po šťastném a naplněném životě, Bytí. Naplnění potenciálu své Duše. A tak i přesto, že budeme říkat, že třeba chceme větší dům, více peněz, tak ve své podstatě netoužíme po tom domě jako takovém nebo po haldě peněz. Ale toužíme po tom POCITU, který nám ten dům, peníze mají zprostředkovat. Pocit štěstí a RADosti.

Pamatuješ si třeba na nějaký moment, kdy jsi ve svém životě měla materiálně prakticky to samé co teď. Ale byla jsi vlastně šťastná? A to i přesto, že jsi žila v tom samém bytě / domě jako teď, měla jsi stejný / podobný příjem… Ale zkrátka jsi pociťovala štěstí a RADost. Tak jak to, že teď ne?

Pravda je, že ke štěstí nepotřebujeme materiální věci. I když tímto vůbec nepopírám jejich význam. A už vůbec neříkám, že si máme něco odříkat. Naopak, například stav tvého konta hodně vypovídá také o tom, jak na tom jsi vnitřně.

Být spirituální ROZHODNĚ neznamená být chudý!

Pokud naše materiálno roste v souladu s naším spirituálním růstem, pak nám je jen ku prospěchu. Protože si například skrze peníze umožňujeme více poznávat, vzdělávat se, cestovat… A to je potrava pro Duši, která tak může lépe naplnit svůj potenciál.

 

A tak se v kurzech Reiki naučíš, jak s energií pracovat. A to jak v oblasti svého fyzického těla, tak těla spirituálního. Duše. S touto schopností se rodíme. Ale vlivem okolního světa, které pozapomnělo, že tuto schopnost má a tedy ji používá nevědomky, spíše pasivně, se od toho už během dětství odpojujeme. Nicméně, tato schopnost v nás všech zůstává a je jen na nás, jestli ji chceme ve svém životě aktivovat naplno a dále rozvíjet anebo ji budeme ignorovat, necháme ležet ladem.

A možná si teď říkáš: K čemu mi to bude?

Velice zjednodušeně. Tím, že se naučíš energii vnímat, cítit, vidět, naučíš se ji také směrovat tam, kam si přeješ. Po stránce zdraví tak vyladíš nerovnováhu, propustíš bloky, které způsobují tvou chorobu.

V dalších oblastech života si začneš přitahovat zcela jiné příležitosti, lidi, kteří ti mají ukázat cestu. Získáš napojení na své vnitřní vedení. Zesílíš svou intuici. Naladíš se na ryzí čistotu, budeš vibrovat na zcela jiné frekvenci a tak si do svého života budeš i jiné věci přitahovat. Propustíš tlak. Asi všichni známe ten pocit začarovaného kruhu. Reiki je cesta jasného vedení a konec motání se dokola.

Můžu ti to přirovnat třeba k hudebnímu nástroji. Když je kytara rozladěná, tóny nezní lákavě, RADostně. A to i kdybys zvládala bravurně všechny akordy. Ale když ji naladíš, užíváš si ty i ostatní posluchači příjmenou hudbu, zaplaví tě vlna RADosti a třeba i lásky a to taky předáváš dál. Což jsou vibrace zdraví a pohody.

Je jen na nás, kam dáváme svou pozornost. Kam směřujeme pozornost, to roste. Tímto netvrdím, že Reiki je tou jedinou cestou, jak se naučit pracovat s energií VĚDOMĚ. Ale pro mě to tehdy v roce 2009 bylo velikánským přelomem v oblasti mého růstu.

Znalostí Reiki ve mně zesílilo pochopení lidského Bytí. Napadá mě příměr: jako byste měli svaly na zádech, ale chyběla jim páteř, která je všechny propojuje. Tou páteří se pro mě stala Reiki. A z reakcí svých žáků a klientů vím, že to mnozí cítili podobně. Reiki je systém učení. Je to životní cesta, filozofie. Není to ani náboženství ani žádné sektářství. Reiki je volné, založené na víře každého z nás.

Reiki je pro všechny. Je to Dar pro lidstvo a ne pro jednotlivce, jak si spousta jedinců myslí. Každý se může na tuto cestu vydat. Reiki je svobodné a záleží na každém z nás, jak ho uchopíme a jakou cestou se vydáme. Reiki je vše kolem nás. Na cestě s Reiki (na rozdíl od jakýchkoliv dalších systémů, společenství,….) existují jen tři pravidla: požádat, dělat vše s tím nejlepším úmyslem, poděkovat. Vidíte, nic zvláštního.

Tři věci, které by nakonec měly být součástí běžného života ve společnosti. Nejsou tu žádní strašáci (peklo, satan,…), žádná desatera nebo jiná –tera. Jen prostá žádost, dobrý úmysl a děkuji na konci. Podstatou je pochopení, že činíme tak, jak to cítíme. Neděláme tzv. „dobro“ proto, že se bojíme trestu. Tak to bývá v řadě společenstvích. Členové se chovají dle určitého řádu, nad kterým snad ani nepřemýšlejí. A to jim bere svobodnou vůli. Jednají pod tíhou strachu či obavy z trestu.

Je třeba si uvědomit, že každý z nás jsme unikát a nikdo nám nemůže dávat pravidla Bytí. V každém případě je třeba oprostit se od pocitu či přesvědčení, že to, co se vymyká většině, je špatné. Ne, není. Důležité je žít s pocitem vnitřního klidu a uspokojení. Žít a nechat žít. Jen proto, že dělá někdo něco jinak, to ještě neznamená, že ho budeme odsuzovat.

A mimochodem, platí, že pokud nám na někom něco vadí, ať už se to týká chování či vzhledu, tak je to také zpráva pro nás samotné. Měli bychom se zamyslet nad tím, co nám vadí, proč nám to vadí a co nám to ukazuje o nás samých.

Dám příklad:

Pokud nám třeba vadí na druhém, že je lakomý, tak to může nejspíše být ze dvou důvodů – buďto jsme sami lakomí anebo naopak neudržíme takříkajíc korunu, a proto nás to rozčiluje. Samozřejmě tam může být také propojení se zkušeností s další osobou.

Reiki je učení o energiích, o věcech kolem nás. O tom, jak si my sami můžeme pomáhat – a také druhým. Ale Reiki je zejména přeměna myšlení z negativního na pozitivní. Je to změna starého destruktivního myšlení, zajetých vzorců myšlení převzatých vědomě či nevědomě od předešlých generací. Tyto negativní zastaralé vzorce myšlení nám velmi ubližují, více ty vědomé, jelikož si je uvědomujeme, ale nedokážeme z nich vystoupit.

Příklad:

Dítě vyrůstá v rodině přílišných fyzických trestů. Když dozraje, řekne si, že až bude mít svoje děti a bude rodič, tak své děti být nebude. A co se stane? Vyroste, má děti a potom zjistí, že si zkrátka nemůže pomoci a své děti také přemrštěně fyzicky trestá. Pro tohoto jedince to znamená dvojitou negaci, jelikož si to uvědomuje a dělat to nechce. Vždyť přece ví, jaké to bylo. A navíc, si řekl, že to svým dětem dělat nebude. Ale bohužel z toho nedokáže sám vystoupit. To samé je třeba s alkoholismem, psychickým týráním,……

Reiki není žádná věda, je to cesta k přirozenu, do hlubin naší Duše. Neexistují striktní pravidla a návody jak pracovat s Reiki. Jsou jen rady a ozkoušené typy a každý si může vypracovat svůj vlastní postup. Reiki zintenzivňuje naše mimosmyslové vnímání, napojení na Vesmír. Vrací nás k naší podstatě Bytí.

Proč si děláme život složitější, než ve skutečnosti je?

Nikdo ovšem netvrdí, že poté, co se na cestu s Reiki vydáte, vás nepotká žádná „nepříjemnost“. Už jsem se setkala i s názory podložené strachem, že se z lidí stanou „zombie s prázdným pohledem a věčným úsměvem na tváři“. NE. Budete mít běžné RADosti a strasti, akorát se s nimi budete umět lépe vypořádat a život vás bude více těšit. Změní se váš úhel pohledu na život, na Bytí. Budete brát věci takové, jaké jsou, a naopak se ve vás nastartuje váš osobní motor, budete energičtější a RADostnější. 

Toto by bylo na úvod o Reiki za mě vše-:) Psáno srdcem. Pokud se chceš dozvědět více, jukni i na článek: Reiki nebo Shamballa a jak si vybrat toho „správného“ Mistra?

Anebo do toho rovnou naskoč, protože teorií už bylo dost! Teď je na čase se to jít naučit DOOPRAVDY. Vědět, neznamená umět. A čtení je stále jen teorie, která tě to nenaučí-:)

Pokud bys potřebovala radu, co si vybrat, tak mi určitě napiš, nejlépe přes messenger: Marketa Grandis Šírková. Ráda ti vše dovysvětlím.

S Láskou ke všem Bytostem, Markéta Šírková

Z čeho můžeš vybírat? Energetická zasvěcení TU.

A tady se můžeš podívat na video na mém youtube kanále: Co vše dokážeš s Reiki?

Markéta Šírková
Pomáhám ženám zrealizovat své sny. Jak zpomalti a leckdy i dělat méně a přitom získávat více? Aktivuj svou Unikátní Energetickou Esenci, díky které začneš ten tvůj vysněný život už doopravdy žít a ne o něm stále jen snít! Naučím tě, jak žít Bohatý život v Lehkosti. V nadbytku času, peněz i zdraví.

Online kurz jogy s detox kúrou

akademie poznani

Osobní Transformační

Meditace

Akademie poznání

Jak se díky Reiki otevřít Hojnosti?

akademie poznani
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů