Jste indigové dítě? Víte, kdo jsou?

Vy, co mě sledujete již nějaký ten pátek, si možná vybavíte, že jsem Vám o indigových dětech již psala. Jelikož se ale poslední dobou s tímto pojmem setkávám nějak častěji, cítím, že bych měla toto téma znovu otevřít. Týká se totiž velké části nás dospělých. Možná že se v tomto najdete právě i Vy a konečně sami sebe pochopíte😃. A věřte mi, já to vím, já jsem indigové dítě. A vím, jak byla trnitá cesta k tomuto uvědomění😃

Indigové děti se zde na této planetě začaly vyskytovat již v 50 – 60 léta minulého tisíciletí, ale v posledních letech se jejich porodnost zvětšuje. I když nyní jsou to spíše „křišťálové děti“, ale o tom někdy příště😃

Mým cílem je pomoci Vám uvědomit si svůj cíl a úkol tady a teď. Pochopit sami sebe. Indigové děti – dnes už většinou dospělí jedinci – nám ukazují cestu. Ve skutečnosti se cítí velice sami a nepochopení (i když mnohé z nich mohou být obklopené láskou).

Vědí a vnímají totiž mnohem víc, než ostatní. Ale je potřeba najít cestu, jak druhým sdělit to, co vědí, protože jejich okolí na to není připraveno. Proto se musí indigové děti naučit správně dávkovat informace, které mají.

Věřte, že hovořím ze své vlastní zkušenosti. Už nějakou dobu vím, že i já jsem jedno takové indigové dítě. Poznání a pochopení toho, kdo vlastně jsem, je první krok vpřed! Pomozte tedy sobě i svým dětem. Rozpoznání a pojmenování „problému“ (i když tento výraz „problém“ opravdu nemám ráda), je počátkem řešení.

Co znamená pojem „indigové děti“? Pro upřesnění si zopakujme složení jednotlivých atomů. Každý atom se skládá z jádra a obalu. V obalu kolem jádra obíhají elektrony (záporně nabité částice), jádro je složeno z protonů (kladné částice) a neutronů (neutrálně nabité částice). Každý z nás vibruje energeticky na určité frekvenci.

Nakonec naše těla nejsou nic jiného než energie. Jsou stejně tak složená z atomů (jádra, obalu, elektronů, protonů a neutronů) jako jakákoliv jiná hmota (živá i neživá). Rozdíl je v tom, na jaké frekvenci naše těla vibrují, ve frekvenci magnetických polí. To znamená, jaký je energetický kmitočet, jak daleko a jakou rychlostí se pohybují elektrony od atomového jádra.

Těla tzv. „indigových dětí“ vibrují na vyšší frekvenci. Vnímají svět zcela jinak a mají zcela jiné hodnoty. Proto je pro ostatní „neindigové“ těžké tyto jedince pochopit. Existuje určitá charakteristika „indigových dětí“. Nicméně, přečtěte si pozorně následující body a vnímejte, jak se při tom cítíte (třeba Vás to osloví a Vy se konečně najdete nebo začnete chápat sami sebe).

Termín „indigové děti“ pochází od Nancy Ann Tappeové, která se považuje za parapsycholožku a médium. Studii o indigových dětech vytvořila v sedmdesátých letech minulého století. Důvod pro použití termínu „indigové“ je, že kolem těchto dětí můžeme pozorovat indigově zbarvenou auru. Skeptici nyní podotknou, že to je jen v pohádkách. Omyl, auru můžeme opravdu vidět všichni! Je ale zapotřebí cviku. A Vy, co navštěvujete mé víkendové semináře, víte, že to tak je, protože jste si to se mnou vyzkoušeli…😃

„Indigové děti“ jsou přínosem pro celé lidstvo. A za čas (samozřejmě několik generací) budeme „indigoví“ zcela všichni. S tím, jak se všechno na planetě Zemi zrychluje, zrychlují se i naše osobní vibrace. Současná společnost se snaží tento fakt přehlížet a bojkotovat.

Proč? Protože určitým osobám se vlastně náramně líbí to, že je lidstvo ve své podstatě jako „stádo ovcí“. Bez urážky…. Ve své podstatě totiž nepotřebujeme nikoho, aby nám vládl. My jsme vládci sebe samých.  Ono je ale většinou pohodlnější nechat se vést – i když ne zrovna tam, kam chceme – a pak svalit vinu na někoho jiného…. Ale o tom také někdy jindy….😃

Některé všeobecné znaky osobnosti „indigových dětí“:

🌺Jsou vnitřně přesvědčeny o pravdivosti života.

🌺Žijí podle vyšších principů.

🌺Vědí, že bychom měli žít v souladu se sebou samými a s naším okolím. Okolí jim to ovšem moc neusnadňuje a tak musejí stále více bojovat s nepochopením a označováním „sobec“.

🌺Vědí, že existuje daleko více, než to, co vidíme. Jednoduše chápou, že i to, co vidět není, existuje.

🌺Věří, že fyzický život a jakákoliv hmota jsou jen iluze.

🌺Vědí, že všechno ve vesmíru je navzájem propojeno.

🌺Chápou lépe spirituální jevy než jevy fyzické.

🌺Nenechávají se spoutávat a omezovat zastaralými ideály, vzorci myšlení.

🌺Nechtějí se nechat nacpat do nějaké formy či přihrádky.

🌺Nenechají se nutit dělat něco, čemu sami osobně nevěří.

🌺Nepřijmou vedení od lidí, kteří nemají na svět stejné etické názory jako ony (tyto osoby neberou vůbec v potaz a absolutně je nerespektují, i kdyby se rozkrájeli).

🌺Ani tlak společnosti je nedonutí k tomu, aby se podřídily.

🌺Nevěří ve vinu a trest (chápou, že je to jen pojem a nic takového neexistuje). Dají se jen obtížně potrestat a většinou bezvýsledně.

🌺Musí žít podle těch nejvyšších principů. A to tak, jak je chápou ony samy (jinak hrozí deprese, sebetrýznění a pocit samoty).

🌺Jsou velmi upřímné (pro okolí většinou „nepříjemně“ upřímné), nezávislé, samostatné a opravdové.

🌺Často mají nepříjemný pocit ze svého těla (jako by jim v něm bylo těsno).

🌺Potřebují jen velmi málo spánku. Právě tolik, aby dobily své fyzické tělo.

🌺Jsou velmi senzitivní na emoce a energie okolí. V důsledku toho mohou být snadno přetíženy a unaveny přemírou podnětů.

🌺Bývají přecitlivělé (na vše – emoce, stravu).

🌺Milují zvířata, rostliny a celou přírodu. Bez problémů s nimi komunikují.

🌺Můžeme je přistihnout při komunikaci s „neviditelnými“ kamarády.

🌺Bývají označovány jako děti s přemírou bujné fantazie nebo někdy dokonce až „psychicky ne zcela zdravé“.

🌺Vnímají život ve všech věcech, což způsobuje, že se jen stěží od těchto věcí, zvířat, rostlin,…odlučují (často s velkými emocemi).

🌺Jen velice obtížně vyjadřují své pocity pomocí slov (okolí je může někdy považovat za chladné a bezcitné – opak je ovšem pravdou). Řeč je pro ně často příliš omezující (neuvědomují si, že to co cítí ony, ostatní nejsou schopni pochopit).

🌺Jsou opravdu extrémně citlivé (i když to pro okolí tak nemusí vypadat – vše mají uvnitř).

🌺Mají sklony k samotářství (ostatní je nechápou a ony samy nevědí, kam se zařadit). Jsou označovány za podivíny.

🌺Mají silný smysl pro spravedlnost. Chápou, co je správné a co ne.

🌺Jsou velice zvídavé a vědychtivé. Často pokládají opravdu hluboké dotazy a nespokojí se jen tak s nějakou odpovědí. Například na dotazy typu: „proč se dělá to a to a tak a tak“ je nemůžete odbýt pouze tím, že se to prostě jen tak dělá třeba i po staletí a je to tradice. Lepší je říci, že třeba ani vy nevíte a příslušnou odpověď si nastudovat. Potom sklidíte opravdové ocenění.

🌺Odpovědi si musejí opravdu „procítit“.

Indigové děti nám ukazují cestu a často se sami brodí trním a výrazným nepochopením. Okolí často – ale ne nutně vždy – hodnotí tyto děti jako vzpurné, podivíny a zvláštní. Vím to, i já jsem od svých rodičů od dětství slýchala (a slýchám to i doteď), že jsem zvláštní, tvrdá (co se upřímnosti týče) a sobecká.

Je těžké vysvětlit, že sobecká je právě ta druhá strana, protože se Vás snaží vmanipulovat do určité role a neakceptuje tu Vaši. Je třeba si uvědomit, že tyto děti nás mají vést. Jsou tu pro nás a naši budoucnost – celého lidstva. Ony samy musí často bojovat s okolním světem – společností, která je leckdy zastaralá a tudíž neochotná přijmout cokoliv, co vybočuje z řady.

Jak s indigovými dětmi pracovat?

Nezapomínejme, že většina indigových dětí je již v dospělém věku. Někteří se už třeba našly samy. Pro všechny ale platí, že pokud tak zatím nečiní, je třeba přestat se bránit „volání“ duchovna. Tyto bytosti se mají více než jiní vzdělávat na duchovní rovině. Neznamená to, že by měly být knězem, to tedy vůbec ne. Vy, co mě znáte déle, víte, že jakákoliv církev je jen další politické uskupení a s duchovnem samotným nemá moc společného….

Vhodnou je volbou je např. osvojit si znalost práce s energiemi, jako např. Reiki. Učení které nám bylo dáno Darem všem. Reiki učení – vše o Reiki. Mimochodem, v brzké době se chystám udělat přednášku na toto téma ve formě živého vysílání, můžete se přidat😃 Za mě osobně – vstoupit do světa Reiki bylo pro mě začátkem vědomého pochopení sama sebe….. Tyto znalosti a zasvěcení jsem předala také svým dětem. Snad jim to usnadní jejich cestu.

Naslouchejte lépe svým dětem a lidem ze svého okolí, neodbývejte je. Problém je, když rodiče tyto děti odbydou se slovy: “na to jsi ještě malý/á, to ti vysvětlím, až budeš starší“. Na dotaz existuje vždy nějaká odpověď, a pokud ji nevíte, přiznejte to, a pátrejte po vysvětlení (což by v dnešní době internetu neměl být problém, jen si najít ten čas, že?). Nakonec to obohatí i Vás samotné a věřte, že Vaše dítě to určitě ocení.

Věřím, že Vám tyto řádky alespoň něco přinesou a třeba i pomohou rozpoznat, kdo jste anebo koho máte vedle sebe😃.

A pokud jste se právě našli, tak hurá😃 Přijměte svůj úkol a vzhůru do toho! Ano, jste jiní. Ale jste stejně tak úžasní jako kterákoliv bytost na této planetě. Nezapomeňte – Vaším úkolem je vést a ukazovat cestu.

Budu velmi ráda za Vaše komentáře, sdílení, názory, zkušenosti….

Krásný a pohodový den Vám všem🍁🍂🎃

S láskou, Markéta💖

Komentáře
 1. Hana Kašpárková napsal:

  Já jsem si myslela, že Vy taky 🙂

 2. Lenka Priesolová napsal:

  Děkuji za krásný článek. Všechno mi dokonale sedělo. Jen toho spánku potřebuji více. Taky mi Reiki změnilo život. Myslím, že je to cesta k pochopení sebe sama.

  • marketa.sirkova@gmail.com napsal:

   Milá Lenko-:) Děkuji za Váš komentář. Vážím si Vašeho názoru a také času, který jste článku a komentáři věnovala… Ano, Reiki je jednou z cest k sebepoznání a hlubšímu pochopení existence vůbec…-:) Přeji Vám všechno dobré, Markéta

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů